Smart Mirror – Materiais – Os meus proxectos

Smart Mirror - Materiais

Raspberry Pi 3B

Controlador que procesará todo o código. Neste caso eu usei a 'Raspberry Pi 3B'

Adaptador de GPIO a VGA

Si a pantalla que eliximos non ten HDMI podemos mercar este ou un adaptador de HDMI a VGA.

Tarxeta Micro SD

Tarxeta onde irán aloxados os datos e o Sistema Operativo.

Lámina de acrílico

Acrílico que fará de espello.

Monitor

Dende aqui controlaremos a Raspberry Pi e visualizaremos o resultado final.

Electricidade

Un cable cunha terminación schuko, un pulsador, alguns cables e unha regleta desmontable.

Cable de video

O cable de video dependerá do monitor do que dispoñas. Pode ser VGA, HDMI, DVI, etc.

Madeira

Para facer a caixa que conterá todo o proxecto.

Ventilador (opcional)

Para a ventilación da raspberry Pi e do monitor.

Imprescindíbeis

Alternativas

Podes comprar un adaptador de HDMI a VGA para simplificar todo en lugar de ter que comprar o ‘Adaptador GPIO a VGA’.

 

Para a ventilación da raspberry Pi e do monitor.

Se tes un disipador na raspberry ou unha carcasa con ventilación non fai falta o ventilador xa que eu useino na caixa para a ventilación da mesma.

Se non dispoñes dun monitor pero tes a posibilidade de conseguir unha pantalla de portátil reciclada, podes comprar unha controladora. Para saber que controladora corresponde ca tua pantalla debes miralo na referencia no reverso da mesma. Esto permitirache convertir unha pantalla de portátil nun monitor.